Decidable logo

Vilkår for nettside fra Decidable

Denne siden inneholder sentrale vilkår for nettsideabonnement fra Decidable AS. Komplette vilkår vil stå i kontrakten som signeres av kunden ved prosjektstart.


Avtale og betaling

Abonnementstjenesten koster kr 600 eks. mva for små bedrifter (1-5 fulltidsansatte). Større bedrifter må booke et møte for å få et tilbud. Avtalen har en bindingstid på ett år. Leverandørens priser kan endres med minimum 180 dagers forvarsel. Varselet vil bli sendt skriftlig per e-post.

Etter at bindingstiden har utgått, har Kunden mulighet til å kjøpe ut nettsiden til en pris tilsvarende ett års abonnement (basert på månedsprisen). Vennligst ta kontakt for mer informasjon om denne prosessen.

Endringer og oppsigelse

Etter produktet er levert er det mulig for Kunden å forespørre endringer i produktet. Mindre endringer som for eksempel endring av åpningstid kan forespørres på mail. Det er inkludert i månedsprisen opp til 15 minutter med mindre endringer. Større endringer som tar over 15 minutter kan gjennomføres etter avtale til en pris på kr 500/timen.

Eiendomsrett og opphavsrett

Kunden beholder eiendomsrett til alle data som overlates til Leverandøren for behandling. Leverandøren beholder opphavsrett til all kode som produseres samt alt design som utarbeides i sammenheng med utvikling av nettsiden. Dette betyr at det ikke er tillatt for Kunden å bruke kode eller design fra nettsiden uten tillatelse. Dette gjelder også etter avtalen har opphørt.

Båndbredde

Dersom nettsiden har en månedlig båndbreddebruk på over 100GB/mnd kommer vi til å fakturere ekstra på 200kr per 100GB. Dette skjer kun dersom nettsiden har ekstremt høy trafikk. Vi kommer til å ta kontakt med Kunden dersom dette intreffer. Om kunden ikke vil betale for ekstra båndbredde blir nettsiden satt på pause frem til neste måned.